03:56 - 28/7/2016
לכל העדכונים
שיר ישראלי - חני דינור - בגני נטעתיך - רחל - נעמי שמר

בגני נטעתיך בגני המוצנע - בליבי. השתרגו פארותיך ועמקו שורשיך בי. ומשחר עד לילה לא ישקוט, לא ירגיע הגן - זה אתה בו, אתה בו באלפי ציפוריך רן. שלי - חני דינור - בגני נטעתיך - רחל המשוררת18/04/2011 - 00:38