top of page

שיר ישראלי - להקת חיל התותחנים - פרחים בקנה מילים: דודו ברק לחן: אפי נצר עיבוד בני נגרי


כשאביב נרדם יעור בחוורון בשדות האש ייתם הקרב האחרון ובוקר נהדר מן הבקעה להר אז יעלה בזמר, ברון. השמש ידם בין עזה לרפיח, ירח ילבין על פסגת החרמון פרחים בקנה ובנות בצריח ישובו לעיר חיילים בהמון. ילדה אחת קטנה ובידה זרים, לעיר הלבנה תצא אז בשירים, ולחייל נרגש תשים סביון בדש, והשמיים כה בהירים. השמש ידם בין עזה לרפיח... החיילים לעיר יגיעו בעם רב, עם נערות ושיר ועם פרחי זהב, וכל אשר אתמול ידע מכאוב ושכול לא עוד ידע שלכת וקרב.
bottom of page