top of page

שיר ישראלי - מירי אלוני - שיר לערב חג 1973 מילים: תרצה אתר לחן: יעקב הולנדר


כבר ערב, האופק אדום ויגע, אתה בוודאי לא יודע, אתה בוודאי לא שומע, שהערב ערב חג. כבר ערב, העיר אורותיה הדליקה, צמרות אשליה הסמיקה, כן, חג יש בעיר ואני כאן מחכה לצעדך. עיר חמה ושוקקת ריבועי זהביה מדלקת ולפתע צמרותיה שמטה כי אתה לא איתה. שוב ערב, סביב זיקוקים וירח שטים על העיר ושמיה, אולי רק אתה היודע מה קרה כאן ומתי... כן, ערב שיכור משמחה ומבכי וכל נשמתי רק אליך לדעת שאלה חייך שעודך... שאולי... עיר חמה ושוקקת... כבר לילה, העיר נרדמה על בניה, בקרן ירח דומע תלוי על כלונס מתנועע, נהם רוח רחש חול. כן, לילה, השקט עגול ורוגע, שלם ועמוק ויודע את כל הדברים , כי עיניה של העיר אומרות הכל. והעיר השותקת לכבודך כוכביה מדלקת, איזה שקט איזו עיר עצובה.

bottom of page