top of page

שיר ישראלי - עיניים  עופרה חזה  מילים ולחן: בצלאל אלוני


עיניים עופרה חזה מילים ולחן: בצלאל אלוני ראיתי עיניים בתוך הלילה מן האופל עולות ראיתי עיניים בתוך הלילה אפורות וחולמות ראיתי עיניים בתוך הלילה מבטן כה נוקב תוהות העיניים בשחור הלילה מבקשות הן אוהב תועה המבט ונוגה נוצץ המבט ובוכה תועה המבט, נוצץ המבט ומצפה... גדולות וזכות הן שתי העיניים תועות בערפילים עצובות עצובות הן שתי העיניים כמו בכי ילדים ואני לעולם לעולם לא אדע מדוע הוא נוגה ואני לעולם לעולם לא אדע אחר מי הוא תועה?

bottom of page