top of page

משה פרץ - טיסה 5325 מילים: אבי אוחיון לחן: אבי אוחיון ומתן דרור


שבע ושלושים בבוקר השעון מצלצל תמיד כהרגלו את השינה הוא מקלקל אורז לי מזוודה שותה קפה בחיפזון ממש עוד שעתיים על טיסה בבן גוריון מזמין מונית עושה לי עוד סיבוב בבית בודק שלא שכחתי כלום הדרכון בכיס עוד שנייה כבר בשמיים אוי כמה שאני עכשיו מבסוט טיסה חמש שלוש שתיים חמש אני כבר מתרגש פתאום אליי נגשת היי שלום כיסא ליד חלון רוצה להתחלף בשקט מבקשת אני לא סגור אז בואי נתחלף בנתיים צוחק את מגניבה לי חיוך הטייס מכריז עוד שנייה כבר בשמיים תשימו חגורות בטיחות חלפו כבר שעתיים ואנחנו באוויר מסתבר שיש ביננו משיכה מקיר לקיר את מזמינה קוקטיל אדום ומספרת על חלום צולל לתוך עינייך כבר ממבט ראשון עוד כוסית שותים ביחד אוחזים ידיים אליי את מחייכת קסם בשחקים זה מטורף כך בשמיים למצוא את האחת ולטוס טיסה חמש... המטוס נוחת אנחנו עוד שלובי ידיים אוספים תמיזוודות אולי כבר תזמין מונית את מחייכת לשמיים אהבה כזאת בטוח לא טעות טיסה חמש... אהבה כזאת אפשר למצוא רק בשמיים תשימו חגורות בטיחות

bottom of page