top of page

מתוך 2023: לאה שבת - מצרים מילים ולחן: איה כורם


כשיצאתי ממצרים זחלתי על גחוני ארבעים ימים ולילה לא ידעתי מי אני כשיצאתי ממצרים לא ידעתי עוד לאן המדבר הזה יקח אותי יקח אותי מכאן ומאז אני לא עוצמת עין הלילות כאן חשוכים ומאז אני לא עוצמת עין מהפחד שמצרים היא עדיין בתוכי. עבדים היינו. היינו עבדים. עבדים עדיין. עדיין עבדים. שם בחרבה הבנתי בין קירות ים גועשים לכל איש ישנה מצרים אף אחד הוא לא חופשי ויצאתי ממצרים וחציתי את הים ואולי גם זאת מצרים ואני נשארתי שם ומאז אני לא עוצמת עין מהפחד שמצרים היא עדיין בתוכי. עבדים היינו. היינו עבדים. עבדים עדיין. עדיין עבדים. והגדתי בלחש, וצעקתי אליכם אלוהים הזה שכח אותי והוא לא יציל אתכם והשארתי במצרים את ליבי ואת כבודי ויצאתי ממצרים אז לגמרי לבדי

bottom of page