top of page

דני רובס - אני בא הביתה מהלילה


אני בא הביתה מהלילה דני רובס מילים ולחן: דני רובס אני בא הביתה מהלילה מדליק לי אור במדרגות שולף מפתח מלמעלה ידי נוגעות ולא נוגעות אני בא הביתה מהלילה ניתק לאט מהרחוב אני בא הביתה מהלילה לחבק אלי קרוב משנן שמות של חנויות בדרך מגלגל בין השפתים עוד מספר יפה של מכונית חונה כל העיר הלכה כבר לישון, עצמה עיני נאון והמיטה חמה כל כך מחום גופך הנה אני קרוב אני בא הביתה מהלילה ... לא תמיד יודע להסביר לך למה לפעמים אני גם לא בטוח שאת מקבלת את הכל טקסי מצפצף בתקווה אולי אני רוצה בשלוש הופך הרחוב לחלק מן הלילה כשהאור כבה אני בא הביתה מהלילה... השירים הכי יפים שלך כתבתי ארוזים בטל הבוקר שכיסה פתאום את כל בתי העיר וחתול קופץ מבוהל מתוך עגלת אשפה אני כבר לא זוכר מה יש לי לעשות מחר, ולא כל כך אכפת אני בא הביתה מהלילה... מישהו ישן על הספסל בדרך עוד מעט אני מגיע עוד מעט אני איתך עד שנקום במזרח החושך הופך לרצועות של אור עוד כמה בתים והרחוב כאילו מסרב להגמר.

bottom of page