top of page

יהיה טוב  דיויד ברוזה  מילים: יהונתן גפן לחן: דיויד ברוזה


יהיה טוב דיויד ברוזה מילים: יהונתן גפן לחן: דיויד ברוזה אני מביט מהחלון וזה עושה לי די עצוב, האביב חלף עבר לו מי יודע אם ישוב הליצן נהיה למלך הנביא נהיה ליצן ושכחתי את הדרך אבל אני עוד כאן ויהיה טוב יהיה טוב, כן לפעמים אני נשבר אז הלילה הו הלילה איתך אני נשאר ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא ואחרי שנתיים הם חוזרים ללא תשובה אנשים חיים במתח מחפשים סיבה לנשום ובין שנאה לרצח מדברים על השלום ויהיה טוב... שם למעלה בשמיים עננים לומדים לעוף ואני מביט למעלה ורואה מטוס חטוף ממשלה של גנרלים מחלקת את הנוף לשלהם ולשלנו ולא רואים ת'סוף הנה בא נשיא מצרים איך שמחתי לקראתו פירמידות בעיניים ושלום במקטרתו ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. ויהיה טוב... אני מביט מהחלון לראות אם כל זה אמיתי מביט מהחלון וממלמל את תפילתי עוד נגור זאב עם כבש ונמר ירבץ עם גדי אך בינתיים אל תוציאי את ידך מכף ידי כי יהיה טוב... אני מביט מהחלון אולי מגיע יום חדש

bottom of page