top of page

כלום לא חסר - דפנה ארמוני מילים ולחן: טל שגב


כלום לא חסר תמיד היינו שניים וכלום לא חסר. זה רק אתה שנותן לי להרגיש יותר קרובה, פחות פוצעת את עצמי. מהסדקים הצלחתי להבין זו עצירה לצורך נסיעה בטוחה זו עצירה לצורך נסיעה בטוחה כבר לא ממהרת ולא מאחרת, האושר הפך לחבר היה לנו טוב ויהיה לנו טוב, עלינו אני לא אוותר לאהוב אותך שוב ולשוב לאהוב, מעולם לא ביקשתי יותר תמיד היינו שניים וכלום לא חסר והקנאה, בילבול, געגועים שמשבשת את הלב, עושה שברים ביחסים זו עצירה לצורך נסיעה בטוחה כבר לא ממהרת ולא מאחרת, האושר הפך לחבר היה לנו טוב ויהיה לנו טוב, עלינו אני לא אוותר לאהוב אותך שוב ולשוב לאהוב- מעולם לא ביקשתי יותר תמיד היינו שניים, תמיד היינו שניים כבר לא ממהרת ולא מאחרת האושר הפך לחבר היה לנו טוב ויהיה לנו טוב, עלינו אני לא אוותר לאהוב אותך שוב ולשוב לאהוב, מעולם לא ביקשתי יותר תמיד היינו שניים, תמיד היינו שניים תמיד היינו שניים.. וכלום לא חסר תמיד היינו שניים.

bottom of page