top of page

עידן עמדי - חלק מהזמן


חלק מהזמן היו בי חששות על מה/ שרציתי להגיד ולא אמרתי אולי כבר לא אומר/ בחלון קטן מולי בוהה בפנסי הרחוב / איך ביום הם בודדים ואיך בלילה הם שבים לחיות/ ולפעמים זה גם קורה לי בלילות / לחשוב על כל מה שרציתי להיות / ולפעמים זה מן חיוך כזה מוכר/ שעוזר לי להשלים עם שנגמר/ לפעמים כשסתם צופה על הבנות/ כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות/ כל אלה בגווני סגול ירוק/ מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק / הוא כבר לא רחוק ... חלק מהזמן היו בי החלטות ברורות/ שאני מתחילה לשמוח להרפות מכל מה שכבר לא/ בחלון קטן מולי בוהה בעיר הישנה/ שאהבתי לאהוב היא אהבה אותי בחזרה/ ולפעמים זה עוד קורה לי בלילות / לחשוב על כל מה שרציתי להיות / ולפעמים זה מן חיוך כזה מוכר/ שעוזר לי להשלים עם שנגמר/ לפעמים כשסתם צופה על הבנות/ כל כך קשה לי להחזיק את הדמעות/ כל אלה בגווני סגול ירוק/ מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק / הוא כבר לא רחוק ...

bottom of page