top of page

שיר ישראלי - שלמה ארצי - האהבה הישנה


האהבה הישנה, זאת שברחה לי, מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע, מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים, היה עוד משהו פשוט להתגעגע. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי, לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר, אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק, אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר. בשלט רחוק, מביט רחוק, את שוב לובשת לך שמלת כלה, ואני תקוע בחליפת חיינו. בשלט רחוק מביט רחוק, לא אני לא אניח לך, עד שהאהבה, תחזור אלינו. את יודעת לא הייתי שר לך סתם כך, הנביאים כבר מתו, ואין מי שינבא לי, חלליות עפות למעלה ולמטה, פתאום זה שיר געגועים או שנדמה לי...

bottom of page