top of page

שיר ישראלי - מקום 12 במצעד שיריי שלמה ארצי - מנגב לך את הדמעות - מילים ולחן - שלמה ארצי


לוקחת חצי כדור להרגיע את עצמה, וזורקת משפט של הימור: "זה אתה ,או אני, או אתה?" ואני בתוכי סגור, מילותי כבר אינן יוצאות, וחוץ מללחוש את שמה, מנגב לה את הדמעות. תבכי לי עכשיו, תבכי אני אומר, זה כואב, זה יכאב, אבל בסוף זה ישתחרר, תבכי במקומי, אני כבר לא יכול לבכות, אני, תפקידי- לנגב לך את הדמעות. "תראה" היא אומרת לי, "ערפל מכסה את הכביש, הבעיות מתחילות בראש, החיים מפחידים מספיק". ואני בתוכי סגור, לא יכול שום דבר לראות, וחוץ מללחוש את שמה, מנגב לה את הדמעות. תבכי לי עכשיו, תבכי אני אומר, זה כואב, זה יכאב, אבל בסוף זה ישתחרר, תבכי במקומי, אני כבר לא יכול לבכות, אני, תפקידי- לנגב לך את הדמעות.

bottom of page