top of page

שלמה ארצי - על פי תנועת הרכבות


על פי תנועת הרכבות תיכף את תגיעי על פי המשקפיים השמש בעיני על פי כמות השוטרים עוד מעט תתפוצץ פצצה על פי חיוכי החיילים הרכבת מגיעה. על פי תנועת כדור הארץ, הכל עוד מסתובב לו על פי תנועת העננים הגשם עוד מעט יבוא על פי תנועת הרגליים, עוד מעט נברח מפה, על פי תנועת השעונים, הזמן לא יעצור על פי מה שאני יודע זו רכבת של הלילה, את באה ליומיים ואני עוד לא שקט על פי מה שאני יודע קניתי לך טבעת, ואציע לך אותי, תהיי חכמה, תגידי לי כן. תגידי לו כן, תגידי לו לא אבל רק תגידי לו משהו פה. על פי תנועת הרכבות, אני תכף אתחיל לרוץ לעבר הרכבת. על פי דברי הימים, לנצח לא יהיה פה נצח על פי מוכרי העיתונים אין שלום רק הבטחה על פי כמות המכסחים, עוד מעט יקרה פה רצח, על פי לוחות המודעות, אולי יהיה מחר. על פי מה שאני.... על פי דברי החכמים עוד מעט יבוא משיח, על פי שעון הקיץ, כבר הלילות נורא חמים על פי כמות ה- אאא, עוד מעט תתרחש פגישה על פי כמות הנשיקות, לא ניפרד לעולמים.

bottom of page