top of page

שלמה ארצי עם ישי ריבו - והאמת


מילים ולחן: שלמה ארצי --------- והאמת / שאין אמת אחת והצדק עף בין הידיים. אני עומד בגבול בת ים לבד, והאמת מתעתעת בי. מכסה דמעות רוצה לחזור, אל הבית בו מזמן התחלתי, כמו ילד טוב אל זרועות אמו, אל האמת שבה צללתי. והאמת / שאין אמת אחת או שתיים, ציפור ברחה לי מהידיים, והשקר בן חלוף. והאמת / שאתה הוא אלוהינו ואתה הוא מושיעינו ואת אהבתי בסוף. והאמת / שאת היחידה ואת היופי והעצב אז מי שולט הזמן הוא כתב חידה והאמת שוב מתפוצצת. והאמת / שאין אמת אחת או שתיים, ציפור ברחה לי מהידיים, והשקר בן חלוף. והאמת / שאתה הוא אלוהינו, ואתה הוא מושיעינו, ואת אהבתי בסוף. והאמת / שאין אמת אחת אז מחפש אותך בגשם, הזמן חומק בתוך תרבות הכעס, והאמת כבר מטושטשת. והאמת / שאין אמת אחת או שתיים, ציפור ברחה לי מהידיים, והשקר בן חלוף. והאמת / שאתה הוא אלוהינו, ואתה הוא מושיעינו, ואת אהבתי בסוף.

bottom of page