top of page

שיר ישראלי - תרקוד  שלמה ארצי  מילים ולחן: שלמה ארצי


תרקוד שלמה ארצי מילים ולחן: שלמה ארצי תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות תרקוד כל עוד אתה יכול אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי לא תמצא כבר בעיר כאלה ברושים תאהב כל עוד אתה מתאים אגב, היא אמרה לי תאהב אותי עד היום די מוזר לא הבנתי דבר זה גילה המוקדם או גילי המאוחר עד היום בסביבות חמש ושלושים צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת: עזוב, זו שקיעה שכזאת תרקוד, היא אמרה לי תרקוד הברושים בשמיים אנחנו עוד פה תרקוד מבלי להעצר אנחנו מפה לא נוכל לצאת עד היום די מוזר... מותר לאבד את הראש בגילה גם אני נגעתי בברוש מוטב לרקוד חצי דקה מוטב מאשר לאבד אותה עד היום די מוזר... עכשיו בין ברושים אחדים, זה אני שרוקד... די לבדי.

bottom of page