top of page

אייל גולן בלעדייך Eyal Golan מילים: זאב נחמה לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי


מילים: זאב נחמה לחן: זאב נחמה ותמיר קליסקי רק פתחי ליבך לאהבה אני עלייך רק חושב לך כתבתי את המנגינה בקצב פעימות הלב ולא אוכל לחיות יותר מיום את כמו חלום רק פתחי ליבך לאהבה שזרתי זר של שושנים קבלי אותי לעוד שעה טובה אולי נחייה יחדיו שנים כי לא אוכל לחיות יותר מיום את כמו חלום בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר וזה כואב בלעדייך זה לא אותו עולם יפה והכל הופך להיות יותר קשה כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה אז לא חושב בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב רק פתחי ליבך לאהבה את ספינתי אקרא בשמך מוכן הכל לתת לך אהובה אם רק תתני מעט ממך ואז אוכל לחיות יותר מיום את כמו חלום רק פתחי ליבך לאהבה ומסביב הכל יפרח מלאכים על נבל יפרטו כי אני אוהב אותך רק בשבילך אחיה יותר מיום את כמו חלום בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר וזה צורב בלעדייך זה לא אותו עולם יפה והכל הופך להיות יותר קשה כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה אז לא חושב בלעדייך יותר קשה המחשבה שאותך אולי אחד אחר אוהב

bottom of page