top of page

אייל גולן הסתכלי אליי Eyal Golan מילים: זאב נחמה ותמיר קליסקי


מילים: זאב נחמה ותמיר קליסקי ברחובות הכל סגור שלוש אחר חצות רואה אותך במועדון יקר התזמורת מוכנה, הם מריעים לך וההד הזה נשמע לך כה מוכר אבל ליבך מזמן אינו יודע אהבה של בן אדם אחד תנסי לחשוב עלי לרגע כשאת עומדת מול קהל לבד הסתכלי אלי הסתכלי אלי אני יושב מולך הביטי בעיני הסתכלי אלי הסתכלי אלי אם רק תשירי לי האושר בחיי עוד הלילה. הקהל כולו שלך ולי קשה לראות לכמה אנשים נכנסת ללב, בכל שיר הם אוהבים ומריעים לך ורק קולך מסגיר את הכאב. אם רק תרצי יש אהבה אחרת שרק אדם אחד יכול לתת ואת ליבי אתן לך למשמרת מיד שאת מהבמה יוצאת הסתכלי אלי הסתכלי אלי אני יושב מולך הביטי בעיני הסתכלי אלי הסתכלי אלי אם רק תשירי לי האושר בחיי עוד הלילה.

bottom of page