top of page

בועז שרעבי - אצלי הכל בסדר מילים: שמרית אור לחן: בועז שרעבי


אותך אני אוהב ודאי לאורך כל הדרך למרות שאת נסערת כבר ממישהו אחר אותך אני אכאב ודאי יותר עם בוא הערב ואם אשכח - הלב תמיד זוכר. איתך היו ימי דולקים כאש תמיד בוערת איך לובן צווארך צונח על כתף זרה. איתך יקדו שוב עלומי בלהבה אחרת - איך השריפה ההיא רק בי נותרה. אצלי הכל בסדר ולא חשוב אם לא אמצא תשובה, אצלי הכל בסדר, היום כבר לא מתים מאהבה. אותך אני אחלום בלילה עם אישה אחרת והכאב ילהיב אותי כמו לפיד בוער, אותך אני אנשום ודאי בכל דקה עוברת, ואם אשכח, הלב תמיד זוכר.

bottom of page