top of page

חופים  חוה אלברשטיין  מילים: נתן יונתן לחן: נחצ'ה היימן


חופים חוה אלברשטיין מילים: נתן יונתן לחן: נחצ'ה היימן חופים הם לפעמים געגועים לנחל. ראיתי פעם חוף שנחל עזבו עם לב שבור של חול ואבן. והאדם, והאדם הוא לפעמים גם כן יכול להישאר נטוש ובלי כוחות ממש כמו חוף. גם הצדפים כמו חופים, כמו הרוח גם הצדפים הם לפעמים געגועים לבית שתמיד אהבנו אשר היה ורק הים שר לבדו שם את שיריו. כך בין צדפי ליבו של האדם שרים לו נעוריו.

bottom of page