top of page

חלומות שמורים  חוה אלברשטיין  מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי


חלומות שמורים חוה אלברשטיין מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי אי שם עמוק בתוך תוכנו טמונים קולות וזכרונות מראות רבים שכבר שכחנו ספרי פלאים ומנגינות. כל זכרונות ימים ימימה החלומות הראשונים וכל מילה של אבא אמא שנאמרה לפני שנים. אי שם עמוק בתוך תוכנו טמונים קולות וזכרונות מראות רבים שכבר שכחנו ספרי פלאים ומנגינות עולם מופלא של ילדותנו רדום בפנים בצל צלילים איתנו הוא עד יום מותנו חבוי בתוך תילי מילים. ולפעמים שריד של ריח או צליל מוכר או קצה מילה משיב אליך גן פורח מחזיר אל קו ההתחלה ושוב אתה חולם כילד ושוב אתה תמים כאז אתה נזכר בכל התכלת הכל נשמר דבר לא גז. אי שם עמוק בתוך תוכנו טמונים קולות וזכרונות מראות רבים שכבר שכחנו ספרי פלאים ומנגינות.

bottom of page