top of page

ככה היא באמצע  כוורת  מילים: אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון ומנחם זילברמן לחן: אפרים שמיר ויצחק קלפ


ככה היא באמצע כוורת מילים: אלון אולארצ'יק, דני סנדרסון ומנחם זילברמן לחן: אפרים שמיר ויצחק קלפטר ליד התחנה לבדה עמדה וכשעברתי הושיטה ידה את הרכב עצרתי חיש על המקום חוץ מזה היה אדום דגים עפים ציפורים שוחות היא בלבלה לי את המחשבות אמא, הייתי מופתע אמרה שלום לך והתיישבה נסענו בכיוון כמו כוכב שביט וכל הדרך בראש דינמיט פס לבן ותמרור איבדו כל משמעות זזתי מהמציאות דגים עפים ציפורים שוחות חוקי הטבע אובדי עצות אמא, תביני אותי ישר הרגשתי שהיא בשבילי כי היא... לא צעירה מדי, לא גבוהה מדי, לא נמוכה מדי, ככה היא באמצע לא חכמה מדי, לא טיפשה מדי היא כל מה שרציתי לפי המידה חשוב לנהוג יציב, לדבר ברור אבל איתה זה קרה באיחור כשבצומת ביקשה לרדת אם אפשר לא ידעתי מה לומר דגים עפים, ציפורים שוחות נמר צוחק וחוטף מכות אמא, עשיתי טעות שלא ניצלתי את ההזדמנות לא צעירה מדי, לא גבוהה מדי, לא נמוכה מדי, ככה היא באמצע לא חכמה מדי, לא טיפשה מדי היא כל מה שרציתי לפי המידה הטלפון צלצל, בוקר יום ראשון הרמתי כך שאשמע את אדון וגברת ענתה לי איזו הפתעה זאתי מהתחנה דגים עפים ציפורים שוחות דבר כזה לא יכול להיות אמא, תגידי מילה היא נעימה לי פנומנאלית אני פשוט אוהב אותה...

bottom of page