top of page

שוב  חוה אלברשטיין ואריק סיני  מילים: דפנה עבר הדני לחן: שמוליק קראוס


שוב חוה אלברשטיין ואריק סיני מילים: דפנה עבר הדני לחן: שמוליק קראוס חזרת פתאום, הנה אתה בבית. תן לי רק דקה לנשום באת לי כל כך, כל כך פתאום. היה לי קשה, אני לא מתלוננת כי אני יודעת ש... גם לך היה ודאי לא קל. אם, אם רק, ורק אם תרצה, נהיה פה גם מחר אל תתנצל תראה כעת זה לא חשוב תן לי דקה להתרגל אליך שוב... חזרתי פתאום, הנה, אני בבית. תני לי רק דקה לנשום, באתי לך כל כך, כל כך פתאום! היה לך קשה, ואת לא מתלוננת, את הרי יודעת ש... שגם לי היה ודאי לא קל. אם, אם רק, ורק אם נרצה, נהיה פה גם מחר לא נתנצל - כעת זה לא נראה חשוב תני לי דקה להתרגל אלייך שוב... שוב... חזרת פתאום הנה אתה בבית תן לי להביט בך בין עיניך צצו שני קמטים אדליק ת'תנור, תראי יהיה בסדר בואי לא נדבר עכשיו עוד יבוא הזמן להסברים אם, אם רק, ורק אם נרצה, נהיה פה גם מחר לא נתנצל - כעת זה לא נראה חשוב תני לי דקה להתרגל אלייך שוב... שוב...

bottom of page