top of page

יום שישי חזר  מתי כספי  מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי


יום שישי חזר מתי כספי מילים: אהוד מנור לחן: מתי כספי יום שישי חזר בלי שום חדשות יום שישי אכזר שוב שעות קשות השעה שמונה אין לי תכניות ואני מונה שתי אפשרויות. האחת - לישון לבד, אך אותה אבטל מיד. ובשניה, אני צייד המודד את הרחובות עד שיקרה דבר נחמד. יש אולי סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב ואולי גם לילה טוב. יש לי כבר תכנית אור במדרגות יש לי מכונית אין לי חגיגות. גל ירוק מאוד עד העיריה. ארבעים דקות עד החניה. הצגת חצות ב"גת" חלומי מתקרב לאט אך היא חמקה עם עוד אחת, השעה הארורה עכשיו היא כבר שלוש כמעט יש אולי סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב, ואולי גם לילה טוב. עוד סיבוב אחד רע לי, רע ומר שוב אני נפחד והטנק נגמר. הסיכוי כבר מת הרמזור צהוב אין מה לאותת, אין מי לאהוב. ולישון כבר לא כדאי עוד מעט יום שבת וים, והמיטה גדולה מידי. אם אני דפוק ומיילל משמע אני קיים אין בכלל סיכוי קרוב למצוא גן עדן ברחוב וגם לא שום לילה טוב. עוד סיבוב אחד רע לי ומר. שוב אני נפחד והטנק נגמר. הסיכוי כבר מת הרמזור צהוב אין מה לאותת, אין מי לאהוב.

bottom of page