top of page

נח  מתי כספי ושוקולד מנטה מסטיק  מילים: יורם טהרלב לחן: מתי כספי


נח מתי כספי ושוקולד מנטה מסטיק מילים: יורם טהרלב לחן: מתי כספי

נח - לא שכחנו איך בגשם ובסער נח - לתיבה אספת את חיות היער. שתיים, שתיים מכל מין האריה והממותה, הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם. איך פתחת את הצוהר ומתוך התכלת הלבנה באה היונה. נח - כמה זמן נמשיך לשוט על פני המים? נח - כל החלונות סגורים כמעט חודשיים. וכבר אין לנו אויר לאריה ולממותה לגמל ולשיבוטה וגם להיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה שלח את היונה. נח - מה אתה דואג, הן כבר חדל הגשם נח - פתח את החלון, אולי הופיעה קשת ויראו אותה כולם האריה והממותה, הגמל והשיבוטה וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה שלח את היונה. נח - היונה כבר שבה עם עלה של זית נח - תן לנו לצאת ולחזור לבית כי כבר נמאסנו זה על זה האריה על הממותה, הגמל על השיבוטה וגם ההיפופוטם. פתח לרגע את הצוהר ונעוף לתכלת הלבנה כך עם היונה.

bottom of page