top of page

ערב בא - ערב בא -   שלישיית קצה השדה מילים: עודד אבישר לחן: אריה לבנון


ערב בא שלישיית קצה השדה

מילים: עודד אבישר לחן: אריה לבנון שוב העדר נוהר במבואות הכפר, ועולה האבק משבילי עפר. והרחק עוד צמד ענבלים מלווה את משך הצללים. ערב בא, ערב בא. שוב הרוח לוחש בין גדרות גנים ובצמרת הברוש כבר נמות יונים. והרחק על כתף הגבעות עוד נושקות קרניים אחרונות. ערב בא, ערב בא. שוב הורד חולם חלומות בלאט, ופורחים כוכבים במרום אט אט. והרחק בעמק האפל מלווה התן את בוא הליל. ליל רד, ליל רד.

bottom of page