top of page

יש לי ציפור קטנה בלב  יגאל בשן  מילים: יגאל בשן ויוסי בנאי לחן: יגאל בשן


יש לי ציפור קטנה בלב יגאל בשן מילים: יגאל בשן ויוסי בנאי לחן: יגאל בשן קיימים 4 ביצועים נוספים לשיר זה אקורדים יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי מנגינות של סתיו ושל אביב חולף של אלף אהבות קטנות והיא עושה בי מזמורים והיא צובעת עלמות והיא פותרת לשירים כמעט את כל החלומות יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה יש לי ציפור קטנה בלב והיא עושה בי סיפורים של בית חם ובן אוהב ושל קטעי ילדות יפים והיא זוכרת בי כאב והיא אוספת בי שנים והיא עושה אותי שלו אולי היא טעם החיים יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה יש לי ציפור קטנה בלב והיא אולי כל התקוות ולפעמים אני חושב שהיא תשובה לאכזבות והיא טובה לבנת כנף איתה אני מרגיש חופשי והיא יושבת על ענף בין מיתרי לבי יש לי בלב ציפור קטנה עם שתי גומות ומנגינה

bottom of page