top of page

שיר ישראלי - שמים  יגאל בשן  מילים ולחן: יגאל בשן


שמים יגאל בשן מילים ולחן: יגאל בשן כאן השמים הם שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות כאן השמים הם שלי כאן סיפרתי את סיפור חיי כאן אני נושם את אוהביי להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב כאן סיפרתי את סיפור חיי רק השמים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם לאיזה בוקר קר נתעורר מחר רק השמים מעליי שומרים עלייך ועליי ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שר היו כאן חכמים וגם צודקים היו תמימים וגם הרבה חולמים בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים ברחובות הלבבות האבודים רק השמים מעליי... היו כאן השקיעות הכי זורחות היו כאן הזריחות הכי שוקעות בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר

bottom of page