top of page

אלוהים תן לי כח  יגאל בשן  מילים: יורם טהרלב לחן: יגאל בשן


אלוהים תן לי כח יגאל בשן מילים: יורם טהרלב לחן: יגאל בשן כשהייתי ילד קטן וטוב טיפסתי על עצים ברחוב ואמא קראה לי בקול רועד - הי, למה למה למה למה אתה לא יורד רק אלוהים תן לי כח לא לברוח אלוהים תן לי כח לא לברוח ילדה אחת היתה אהובתי עמדה בערב מול חלון ביתי צחוקה בי מתגרה ומעודד - הי, למה למה למה למה אתה לא יורד רק אלוהים תן לי כח... בצבא התנדבתי להיות צנחן אך במטוס הרגשתי כמו שפן ואז תפס אותי המפקד - הי, למה למה למה למה אתה לא יורד

bottom of page