top of page

הימים הארוכים העצובים  אריק איינשטיין  מילים: אריק איינשטיין לחן: שלום חנוך


הימים הארוכים העצובים אריק איינשטיין מילים: אריק איינשטיין לחן: שלום חנוך איך הזמן שוב מזדחל לו כמו צב איך הלילה שוב יורד לאט לאט איך הגשם שוב דופק לו על הגג לא אכפת שוב להיות לבד, לבד. כן, הם שוב חוזרים אלינו הימים הימים הארוכים העצובים שוב אשכב לבד בוהה בעננים בואו חזרה ימים טובים. השמים מתכסים בים כבשים והשמש מציירת עיגולים העיניים מאירות כמו פנסים מישהו בחוץ דורך על העלים. כן, הם שוב... שוב עולים צפים אותם הסיפורים ששמעתי כשהייתי עוד קטן. עכביש גדול טווה קורים דקים מישהו שיגרש כבר את התן

bottom of page