top of page

שיר ישראלי - הפרויקט של רביבו - תן לזמן ללכת


*שב אל אדמתי* מילים: אביהו מדינה. לחן: אביהו מדינה. כך עליתי ארצה באתי, את הדרך לא שכחתי שבה הלכתי אני ותמתי עם טפינו ונשינו וצרורות אז בידינו, מי על אתון ירכב ומי בשתי רגליו. אני יודע שזו הדרך, אני ידעתי עוד הדרך ארוכה. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני שב אל אדמתי. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני שב אל אדמתי. ובלילות של נדודינו ירושלים מול עיננו, בחלומות ראיתי רק אותה כה יפה ומקודשת, בליבנו מרגשת באהבה אלינו היא נקשרת. אני יודע שזו הדרך, אני ידעתי הדרך ארוכה. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני שב אל אדמתי. אנא אלי, האר נא דרכי, עזרני נא כי שב אני שב אל אדמתי. *תן לזמן ללכת* מילים: אביהו מדינה. לחן: אביהו מדינה. כך נשב נשירה, עד בוקר יתעורר מחשבות על המחר, הלילה נוותר רב עייפנו רב דווינו, די לנו והותר להשכיח סוד מלב, יין לא חסר אם עייפה בך הנפש, והמזל חדל להאיר פניו אליך, פה ושם נכשל לא תדע בין צחוק ודמע, מי מהם תבחר והכל נתון לפתע, ביד הגורל תן לזמן ללכת תחלוף גם השלכת ותשוב תראה אביב חדש שמח לקראתך עוד נוסיף נשירה יחד יחד עם כולם ונגביה עוף כיונה, אל ענן. תן לזמן ללכת תחלוף גם השלכת ותשוב תראה אביב חדש שמח לקראתך עוד נוסיף נשירה יחד יחד עם כולם ונגביה עוף כיונה, אל ענן. *שירי נהדרת* מילים: אביהו מדינה. לחן: אביהו מדינה. שירי נהדרת פיצחי קולך בשיר יחד נעבורה ביער ובניר שחקי לי, רוני, עילזי באביבך זה אני הנער הולך ומחייך. כי לא ימים רבים עוד הן תתעלמי ויום אחד תבואי ולי תאמרי: "קח ידי, הו עלם חן, בוא מיד ונתחתן שם בהר טובל בירק לי תבנה הקן". "קח ידי, הו עלם חן, בוא מיד ונתחתן שם בהר טובל בירק לי תבנה הקן". *הכוכב* מילים: בצלאל גילעדי. לחן: בצלאל גילעדי. הכוכב מן השמים שלח את עולמי הכוכב על זה הליל האיר את חלומי הכוכב אותי הותיר, בגיל שמחה ורון כוכבי אליך חבצלת השרון כוכבי אליך חבצלת השרון. בלי כל האור, אכיר גם עלטה בלי הירוק ירוק של הפריחה בי הנשמה בוערת בתקווה לי כוכבי האר דרכי באהבה לי כוכבי האר דרכי באהבה. בלי כל האור, אכיר גם עלטה בלי הירוק ירוק של הפריחה בי הנשמה בוערת בתקווה לי כוכבי האר דרכי באהבה לי כוכבי האר דרכי באהבה. *זה לא נורא* מילים: דוד אבידן. לחן: לא ידוע. אם לילה אחד יספרו לך שאין אהבה בעולם אם בוקר אחד יבשרו לך כולם בגדו כולם. אם בוקר אחד יתברר לך שנשארת לבדך מכולם תדעי שנלך אחריך אפילו עד סוף העולם אמרי, אמרי שזה לא יכול להיות אמרי שאת ממשיכה לחיות אמרי שזה לא נורא זה לא נורא זה לא זה לא נורא זה לא נורא זה לא זה לא נורא. *תן לזמן ללכת* מילים: אביהו מדינה. לחן: אביהו מדינה.

bottom of page