top of page

תן לי  יגאל בשן  מילים: יורם טהרלב לחן: גידי קורן ויגאל בשן


תן לי יגאל בשן מילים: יורם טהרלב לחן: גידי קורן ויגאל בשן מה שהיה תשכח מזה מה שיהיה לא משנה מה שאבקש בעולם כזה - תן לי את היום הזה! תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג תן לי תכלת ברקיע תן לי יום אחד של חג. מה שהיה... תן לי אהבה חולפת תן לי אהבת עולם תן לי יד שמלטפת רק אותי מבין כולם.

bottom of page