top of page

ימים טובים עלינו  יגאל בשן  מילים: יגאל בשן לחן: אורי בשן ויגאל בשן


ימים טובים עלינו יגאל בשן מילים: יגאל בשן לחן: אורי בשן ויגאל בשן בתוך הרעש יש תקווה לשקט בתוך השקט יש עוצמה של צעקה וכשההיגיון שוב מתחלף ברגש זו הדמעה שתקשט ת'התחלה. ימים טובים עליך ימים טובים עלי ימים טובים אלייך ימים טובים אליי ימים טובים עלינו ימים טובים אולי ימים טובים אלינו ימים טובים מתי? אפשר לדעת רק אם מסתכלים אחורה אם זה היה שווה את גובה המחיר כשהציפור תעוף ביחד עם ציפורה וכשהמיית הלב תחזור שוב לסדיר. ימים טובים עליך... כשהעצבות עושה אותי פתאום שמח והשמחה כבר לא יודעת את הגבול לשם אני את הכאב שלי לוקח לפני שיעצור אותי איזה מבול.

bottom of page