top of page

סינדרלה  סקסטה  מילים: ענת שרים לחן: אלדד שרים


סינדרלה סקסטה מילים: ענת שרים לחן: אלדד שרים עוד מחכה בדירה קטנה ריקה, חיה כמו באגדה, מחכה לבדה. סינדרלה, ככה חיה ונדמה לה, שהנה כמו בסיפור, הכל רק טוב הכל ברור. אל תמתיני לו, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא, סינדרלה אל תאמיני לו, הוא לא יבוא, הוא לא יבוא, סינדרלה. ואולי, לא היום, מחר ודי מחכה ללא לאות, זוהי שטות פשוט טעות. גם אנחנו, סינדרלות לא שכחנו, בפינה קטנה, בלב, תמיד חלום להתאהב. אל תמתיני לו... סינדרלה, רק הזמן אולי יתן לה להבין אסור לחיות באגדה, אסור להאמין רק הזמן אולי יתן לה להבין סינדרלה, רק הזמן אולי יתן לה להבין שלנסיך רק נסיכה תהיה אישה זו האמת באגדות אמת קשה

bottom of page