top of page

סליחות  יהודית רביץ  מילים: לאה גולדברג לחן: עודד לרר


סליחות יהודית רביץ מילים: לאה גולדברג לחן: עודד לרר באת אלי את עיני לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי, באת כלילה הבא אל האוח להראות לו בחושך את כל הדברים. ולמדתי: שם לכל ריס וציפורן ולכל שערה בבשר החשוף וריח ילדות ריח דבק ואורן הוא ניחוח לילו של הגוף. אם היו עינויים - הם הפליגו אליך מפרשי הלבן אל האופל שלך תנני ללכת תנני ללכת לכרוע על חוף הסליחה.

bottom of page