top of page

אהבות שכאלה - דגנית דדו מילים: עמוס אטינגר לחן: נורית הירש הפקה מוזיקאלית: יובל קידר


אהבות שכאלה - דגנית דדו

מילים: עמוס אטינגר לחן: נורית הירש הפקה מוזיקאלית: יובל קידר

יש אהבות - אשר נולדו, אשר נולדו רק ממבט יש אהבות - שבגללן, שבגללן, הלב נצבט. הן אהבות שיש לכל אישה ואיש, מה שצריך צריך אותן רק להרגיש גם אם אהדה האמונה בלבבות תדעו שיש עוד יש כאלה אהבות. אהבות שכאלה קרובות ורחוקות אהבות שכאלה בוכות צוחקות ופורצות מן הלב המבקש את הלהט החום והאש. ולכן ולכן אין זה פלא שישנן אהבות שכאלה. שישנן אהבות שישנן אהבות שישנן אהבות שכאלה יש אהבות - שטעמן שטעמן איננו פג יש אהבות - שכל כולן הן בשבילנו יום של חג זה חג, שבו נשתה עד כלות הנשימה. זה חג לגוף וזה גם חג לנשמה. גם אם אבדו, גם אם אבדו כאן התקוות, תדעו שיש עוד, יש עוד כאלה אהבות. אהבות שכאלה, קרובות ורחוקות... יש אהבות - אשר כל הליל בחלומנו אז נרקום. יש אהבות - שלא מרפות והן הולכות לכל מקום והן רואות ומרגישות היטב כיצד, כיצד השנים אז הופכים כאן לאחד. והתקוות שבלבבות שנית שבות, כי יש, כי יש עוד יש כאלה אהבות. אהבות שכאלה, קרובות ורחוקות...

bottom of page