top of page

זה הרגע  יגאל בשן  מילים: דודו ויזר לחן: אילן וירצברג


זה הרגע יגאל בשן מילים: דודו ויזר לחן: אילן וירצברג זה הרגע לו חיכיתי זה הטעם שחיפשתי כל ימי כל ימי זה הרגע שרציתי זה האושר שביקשתי כל חיי כל חיי אל הדרך שהיתה בשבילי הסוד שבה לא עברנו מעולם זה הרגע לו חיכיתי זה הטעם שחיפשתי כל ימי כח ימי זה האומץ שרציתי זה היופי שבקשתי כל חיי כל חיי אל הדרך שהיתה בשבילי הסוד שבה לא עברנו מעולם זה הרגע שרציתי זה האושר שבקשתי כל ימי כל ימי אל הדרך שהיתה בשבילי הסוד שבה לא עברנו מעולם זה הרגע לו חיכיתי כל ימי

bottom of page