top of page

כבר אחרי חצות  אילנית  מילים: עמוס אטינגר לחן: נורית הירש


כבר אחרי חצות אילנית מילים: עמוס אטינגר לחן: נורית הירש כבר אחרי חצות, עוד לא כיבו את הירח. כי לפני כיבוי אורות אורות של כוכבים, נותנים עוד רגע קט לאוהבים. מחר יהיה זה יום חדש ומה אפשר מיום חדש כבר לצפות? אז תן לנו עוד רגע, רק עוד רגע אף על פי שכבר אחרי חצות. כבר אחרי חצות... כבר אחרי חצות, עוד לא הדליקו את הבוקר. כי לפני שמנקים את האתמול מן הרחובות נותנים עוד רגע קט לאהבות. מחר יהיה זה יום חדש... כבר אחרי חצות, עוד לא הדליקו את השמש. כי לפני שמחלקים את העיתון והחלב נותנים לנו עוד רגע שנאהב.

bottom of page