top of page

שיר ישראלי - בואי כלה  מוטי פליישר  מילים: אברהם שלונסקי לחן: יאיר רוזנבלום


מוטי פליישר נולד ב-1948, נחשב לאחד מכוכבי הזמר הישראלי בסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים. את הקריירה שלו החל בלהקת הנח"ל, ולאחר מכן בהרכב להקת "ג'מבו" בזכות יפי מראהו זכהובמיוחד אודות פאות הלחיים והבלורית זכה לכינויי ג'יימס דין. מוטי פליישר פרש ממוסיקה בשיא תהילתו, בשנת 1971 והיגר לארה"ב שם עסק בנדל"ן ופאות נוכריות. השאיר בגבו להיטים גדולים מאוד שגם עשרות שנים אחרי מושרים ברדיו ובאירועים: בין להיטיו הגדולים אפשר למצוא את "עופרה" "אבשלום" החיים היפים" השיר היפה הזה הוא פרי יצירה של משה שלונסקי ויאיר רוזנבלום בטעות השיר נקרא "בואי כלה" אך שמו הוא "שיר שבת"

בואי כלה מוטי פליישר מילים: אברהם שלונסקי לחן: יאיר רוזנבלום

עטוף נא אל שדי את נפשי בטלית וזמר בקול - בואי כלה הו אשתי היפה הדליקי הנרות ולקידוש הכיני החלה הלילה כבר ברך על נרות שבתו ולבנה לקידוש מוטלת היום אני רוצה בשובי הביתה לנשק המזוזה בדלת עטוף נא ריבוני גופנו בטלית נזמר נא בקול: בואי כלה נשינו היפות תדלקנה הנרות ואנו נקדש על החלה. עטוף נא אל שדי .. כי שבעה הם ימים ימות השבוע ושבעה יש קנים למנורה ומי אשר הדליק המנורה בנפש הוא ייצק השמן לאורה עטוף נא ריבוני... התזכור איך שבנו בספינות לועזים אנחנו העולים בשמך עת יהודים יבואו לארץ ישראל מה תרב במעונם השמחה האתה שכחת? וידך הן פרשה מפרשים לספינה העולה אנחנו ראויים לשבת ראשונה במשתה שבתך הגדולה.

bottom of page