top of page

שיר ישראלי - בשביל אל הכפר  אילנית  מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת


בשביל אל הכפר אילנית מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת שמתי בסל את הכל גם לחם ויין ופרח כחול ורכבתי לי על אופניים בשביל המוביל אל הכפר האוויר היה קר האוויר היה טוב וריח של גשם מתוק ורטוב וירוק או... האוויר היה מר האוויר היה טוב וריח של גשם מתוק ורטוב וירוק או... שמתי בסל את הכל: אותי ואותך בתוך כובע גדול ורכבתי לי על אופניים בשביל המוביל אל הכפר האוויר היה קר... חשבתי ששמתי בסל את הכל אבל זה לא נכון, אף אחד לא יכול אז רכבתי לי על אופניים בשביל המוביל אל הכפר

bottom of page