top of page

שיר ישראלי - ההר הירוק תמיד  רוחמה רז צוות הווי פיקוד המרכז  מילים: יורם טהרלב לחן: מוני אמריליו


ההר הירוק תמיד רוחמה רז מילים: יורם טהרלב לחן: מוני אמריליו פקחתי את עיני, היה אז חודש שבט, ראיתי מעלי ציפור קטנה אחת ותכלת השמיים וענן יחיד וראיתי - את ההר הירוק תמיד. במשחקי ילדות קלי השכרון רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמים אז ברחתי - אל ההר הירוק תמיד. ההר הירוק כל ימות השנה, אני עוד חולם ושואל לנשום רוחותיך כבראשונה, לשכב בצילך כרמל. בשנות הנעורים, בשנות האהבה טיפסנו בשביליו, ידי בתוך ידה השקפנו למרחק, לעבר העתיד וחלמנו - על ההר הירוק תמיד. הלכנו לצבא, גדולים ונבוכים, מתוך המלחמות חזרנו כאחים הבאנו על כפיים רע וידיד ונפרדנו - מול ההר הירוק תמיד. ההר הירוק כל ימות השנה... וילדינו כבר היום הם עלמים, הורינו - שערם הלבין מרוב ימים. אך צעירים נהיה כל בוקר, עת נביט אל אחינו - אל ההר הירוק תמיד.

bottom of page