top of page

שיר ישראלי - כלניות  שושנה דמארי  מילים: נתן אלתרמן לחן: משה וילנסקי


כלניות שושנה דמארי מילים: נתן אלתרמן לחן: משה וילנסקי הערב בא, שקיעה בהר יוקדת אני חולמת ורואות עיני: הגייאה נערה קטנה יורדת ובאש כלניות לוהט הגיא. את הפרחים לצרור היא תלקט לה ובשבילים המתכסים בטל אל אמא היא נחפזת וקוראת לה: הביטי מה הבאתי לך בסל! כלניות, כלניות, כלניות אדמדמות אדמוניות כלניות, כלניות, כלניות מטוללות חינניות. שקיעות בהר תבערנה ותדעכנה אבל כלניות תמיד תפרחנה סופות לרוב תהמנה ותסערנה אבל כלניות תמיד תבערנה כלניות, כלניות... שנים עוברות שוב השקיעה יוקדת הנערה גדלה יפתה בלי די היא אל הגיא עם בחיר ליבה יורדת ושוב כלניות פורחות בגיא מושיט אליה בחיר ליבה ידיים והיא צוחקת וטלולה מטל אליו לוחשת בין הנשיקותיים הבט נא מה הוספתי פה בסל כלניות, כלניות... שבועות האהבה הוי תשכחנה אבל תמיד כלניות תפרחנה כי השבועות כלות כמו עשן הן אך רק כלניות תמיד אותן הן כלניות, כלניות... שנים עברו, שקיעה בהר יוקדת. הנערה כבר סבתא, ידידי. הנה כבר נכדתה לגן יורדת ושוב כלניות פורחות בגיא. וכשקוראת הנערה אליה: "הביטי סבתא מה הבאתי לך," מצחוק ודמע זוהרות עיניה והיא זוכרת שיר מזמור נשכח: כלניות, כלניות... כן, הדורות באים חולפים בלי גמר אך לכל דור יש כלנית וזמר. אשרי האיש אם בין סופות ורעם פרחה הכלנית לו, לו רק פעם.

bottom of page