top of page

שיר ישראלי - ללכת שבי אחרייך  אילנית  מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש


ללכת שבי אחרייך אילנית מילים: אהוד מנור לחן: נורית הירש להיוולד כל בוקר מחדש, עם כל מילת פרידה למות מעט, ולהביא אל העולם עוד בן ובת בארץ של חלב, מרור ודבש. ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמייך, לכאוב אותך ושוב להתאהב. לשאת חלום מבטן, מדורות, לשאול באביבייך נחמה, לחיות על פני ובתוכי האדמה הנוראה והיפה הזאת. ללכת שבי אחרייך... עם ערב הד קולנו יעלה, מבוקר יום אלינו הוא יבוא ופדיוננו יראה עד בוא ערבו, מתי סוכת שלומך עלינו תיגלה.

bottom of page