top of page

שיר ישראלי - עיר לבנה  אריק איינשטיין  מילים ולחן: נעמי שמר


עיר לבנה אריק איינשטיין מילים ולחן: נעמי שמר מקצף גל ועננה בניתי עיר לי לבנה כמותם קוצפה, כמותם שוטפה כמותם יפה עם בוקר צח חלון נפקח ואת ילדה צופה בו כך כמו יונה הנכונה למעופה כי בא השחר והאור וכל עירי תצא לסחור ועמוסה היא משא לעיפה הנה עירי גדולה כאור ואת גרגר אבק אפור גרגר אבק שדבק לצעיפה מקצף גל ועננה בניתי עיר לי לבנה כמותם קוצפה, כמותם שוטפה כמותם יפה עם ערב רך חלון נפקח ואת ילדה צופה בו כך כמו מלכה המחכה לאלופה כי בא הלילה השחור עירי מוארת סחור סחור ואורותיה רביד לך על צוואר. הנה עירי גדולה כליל והיא ארמון ענק אפל וילדתי בו מולכת עד מחר.

bottom of page