top of page

שיר ישראלי - אדון עולם  חוה אלברשטיין, עדנה גורן ושולה חן  מילים: מן המקורות לחן: עממי


אדון עולם חוה אלברשטיין, עדנה גורן ושולה חן מילים: מן המקורות לחן: עממי אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא. ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה, והוא הווה והוא יהיה בתפארה.

bottom of page