top of page

שיר ישראלי - אוריה החיתי  שולה חן  מילים: יהונתן גפן לחן: שלום חנוך


אוריה החיתי שולה חן מילים: יהונתן גפן לחן: שלום חנוך עורה, עורה אוריה הלילה לא תבוא בת שבע עורה, עורה אוריה הלילה לא תבוא בת שבע. גם הארמון רוצה לנוח כולם כולם כבר ישנים רק אישתך יצאה לשוח היא עם דוד בשושנים. עורה, עורה אוריה... הם מדברים בכל הפלך על אוריה, על החיתי הלא המלך הוא רק מלך אז אל תצעק: "אשתי, אשתי!". עורה, עורה אוריה... אין ריח של בשמים בבוקר המלך נח על הספות והכבשים בוכות לשוקת אשר ממנה הן שותות.

bottom of page