top of page

שיר ישראלי - נסיך החלומות  גלי עטרי  מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת


נסיך החלומות גלי עטרי מילים: שמרית אור לחן: קובי אושרת איך כבשת בסערה את היבשת נסיך החלומות של כל אישה, ובקסמך נערות נפלו ברשת, יצאו מדעתן ללא בושה? שתי עיניך אש לוחשת, חלומות של אהבה ובליבן תקווה נואשת להישרף איתך בלהבה - ולנטינו, ולנטינו מי היה מאמין שהיית פשוט, שהיית תמים, ולנטינו, שהיית בן אוהב של אמא וחלמת באמת על פרדס וקלמנטינות? ולנטינו, ולנטינו איך שתקת בכאב, איך נשבר בך הלב ואנחנו לא ראינו? ולנטינו, ולנטינו. איטלקי יפה עם נשמה נרגשת, בלי פת לחם ובלי פרוטה, איך נפלת, בן אלמוות, אל הרשת אשר טמנו לך בני תמותה. על הברק שבעיניים בנו טירות מפוארות, היית בן שלושים ושתיים - מעט שנים היו מאושרות. ולנטינו, ולנטינו... עוד היום הן נזכרות בלהט בפנים הנפלאים ובמבט. הן פוסעות לאט בצעד ועוד צעד אבל ליבן צעיר איתך לעד. הן ידעו ימים טובים יותר מאלה, עברו מאז הרבה שנים, על אבן לבנה כפלא בכל שנה אודמות השושנים. ולנטינו, ולנטינו. מי היה מאמין שהיית פשוט, שהיית תמים, ולנטינו. שהיית בן אוהב של אמא, וחלמת באמת על פרדס וקלמנטינות. הן ראו בך נסיך, הן ראו אותך בשיא, הן ראו והאמינו - ולנטינו, ולנטינו.

bottom of page