top of page

שיר ישראלי - סיגל  אריס סאן  מילים: יובב כץ לחן: אריס סאן


סיגל אריס סאן מילים: יובב כץ לחן: אריס סאן מים לא לגמתי עיניים לא עצמתי אוכל לא טעמתי חלמתי וחלמתי מול קרני הסהר את לבבי השחתי אין אני אני מאז את לי סיגל. חמדתי סיגל סיגל תמתי סיגל סיגל אדונך אני סיגל עבד לך אני סיגל איך פתאום כל כך כל כך רק אותך אותך אותך. אמש עוד דהרתי כפרא על אופנוע אמש התפרחחתי בחוף ובקולנוע אמש עוד שרקתי אחרי כל בת ברובע אין אני אני מאז את לי סיגל. חמדתי סיגל סיגל תמתי סיגל סיגל אדונך אני סיגל עבד לך אני סיגל איך פתאום כל כך כל כך רק אותך אותך אותך. לך אם תבקשיני אקטוף את הירח לך אבנה פה בית טובל בגן פורח ילדים בבית עוד יעשו שמח הבנים שלי ומלכתי סיגל. חמדתי סיגל סיגל תמתי סיגל סיגל אדונך אני סיגל עבד לך אני סיגל איך פתאום כל כך כל כך רק אותך אותך אותך.

bottom of page