top of page

שיר ישראלי - שיר אהבה  צילה דגן ושלמה ארצי  מילים: איציק מאנגר לחן: עממי אידי תרגום: יעקב שבתאי


שיר אהבה צילה דגן ושלמה ארצי מילים: איציק מאנגר לחן: עממי אידי תרגום: יעקב שבתאי אנא בואה, הו בואה מחמד ליבי ונאהב, נאהב לעולמים אשבע לך בשמי ובשם אבי שאחכה לך ימים רבים. שתי שנים, גם שלוש אחכה לך, גם חמש ושש, מחמד ליבי. את כספי, חייל שלי, אשלח לך, בחוט ומחט אכלה כוחי. התגנבי לך הלילה מבית אביך בואי נא אלי לתחנה חיבקתיך אלי ונשקתיך על פיך והרכבת כבר נסעה, חלפה. הרכבת דוהרת הרחק הרחק רגע תעצר בתחנות. כשאני נזכר בך אז אני שותק, אך מעיני זולגות, זולגות דמעות. אנא בואה, הו בואה מחמד ליבי ונאהב, נאהב לעולמים אשבע לך בשמי ובשם אבי שאחכה לך ימים רבים.

bottom of page