top of page

שיר ישראלי - זה קורה  אריק לביא  מילים ולחן: שמוליק קראוס


זה קורה אריק לביא מילים ולחן: שמוליק קראוס זה קורה שהדרך מתמשכת זה קורה יש ללכת, ללכת. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע, לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קורה. זה קרה שהדרך התמשכה לי זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה קרה. זה יקרה ואולי בסוף הדרך שנראה, כי הדרך מתמשכת. שום דבר לא ידוע לא שנה, לא שבוע יש לנוע, לנוע ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל אבל בן אדם זה יקרה.

bottom of page