top of page

שיר ישראלי - חולם בספרדית  שלמה יידוב  מילים: אהוד מנור לחן: שלמה יידוב


חולם בספרדית שלמה יידוב מילים: אהוד מנור לחן: שלמה יידוב אני קם בעברית בבוקר ושותה בעברית קפה, משלם בעברית ביוקר על כל דבר שאני קונה. בשפתו של דוד המלך אני חי ומשמיע קול וקורא סיפורים לילד - כן, תמיד מימין לשמאל. בעברית יש מילים בשפע להגיד את הכל, כמעט - יש בה תקע ויש בה שקע אך אין מילה בעברית לטאקט. מתרגש בעברית מפרח ונושא בעברית תפילה, מתרגז בעברית בן-רגע ומרביץ בעברית קללה. אני חושב ואני כותב בעברית בלי קושי ואוהב לאהוב אותך בעברית בלעדית. זאת שפה נהדרת, לא תהיה לי אחרת אך בלילה, בלילה אני חולם עוד בספרדית. אמונים בעברית שומר לך וסוגר בעברית תריסים. "לילה טוב" בעברית אומר לך וגם סופר בעברית כבשים. העברית משתנית בלי הרף - זה התחיל בלוחות הברית. אני חי בשפה דוהרת ואמות, כנראה, בעברית.

bottom of page